Kvalifikace

  • osvědčení odborné způsobilosti v oboru inženýrská geologie
  • 20 let praxe v oboru