Služby

Inženýrskogeologické průzkumy

  • pro všechny druhy pozemních staveb – rodinné domy, bytová zástavba, administrativní a průmyslové budovy, inženýrské sítě, silniční komunikace…
  • pro stabilizace skalních stěn a sesuvů
  • v  podrobnosti (předběžný – IG rešerše, podrobný, doplňkový) pro různé stupně projektové dokumentace
  • terénní průzkumné práce pomocí kopaných, bagrovaných nebo vrtaných sond
  • součástí průzkumů je vyhodnocení vzorků zemin v akreditované laboratoři mechaniky zemin
  • stanovení agresivity podzemní vody v akreditované laboratoři
  • vyhodnocení průzkumů vč. doporučení pro založení budov, doporučení pro zemní práce, apod.

Cena

stanovení rozsahu a ceny IG průzkumu individuálně dle náročnosti navrhované stavby a předpokládaných geologických podmínek

Kvalifikace

  • osvědčení odborné způsobilosti v oboru inženýrská geologie
  • 20 let praxe v oboru